هادی قریشی
خواننده
Hadi Ghoreishi
Singer
تک قطعه‌ها 
[ هادی قریشی ]
[ هادی قریشی ]
[ هادی قریشی ]
[ هادی قریشی ]
[ هادی قریشی ]
[ هادی قریشی ]
مطالب مرتبط
پس از انتشار قطعه‌ای به مناسبت ماه محرم در گفت‌وگو با «موسیقی ما» عنوان شد؛
با مدیریت و همکاری پدرام کشتکار