مریم قویدل
ترانه سرا
Maryam Ghavidel
Lyrics
آثار این هنرمند 
[ بهرام گمار ]
[ علیرضا دادجو ]