صابر قدیمی
ترانه سرا، شاعر
Saber Ghadimi
Lyricist, Poet
سایر آثار این هنرمند 
[ معین سجادی ]
[ معین سجادی ]