سربلندان علی اصغر شاه زیدی، قاسم رفعتی، مظفر شفیعی، حسین علیشاپور، محمد معتمدی، بامداد فلاحتی، اشکان کمانگری، سروش بخشش، امیرحسین مدرس
ته خاطری اکبر رستگار
ساز تنهایی
مد و نای
بی مقدمه
از نهان تا بیکران
بیراهه راه
هلهله در باد