پنج مورد از آلبومهای منتشر شده در سال 1392 را انتخاب کنید.

(آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده اند).

لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن آلبوم مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید.