پنج مورد از قطعاتی که در قالب آلبوم‌های تلفیقی و سایر ژانر‌ها در سال 1392 منتشر شده‌اند را انتخاب کنید.

(قطعات به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده‌اند).

لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن گزینه‌ مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید.