پنج مورد از ترانه یا شعرهایی که در سال 1392 منتشر شده اند را انتخاب کنید.
تنها ترانه قطعاتی که در یکی از آلبوم های سال گذشته منتشر شده باشند امکان حضور در این بخش را دارند.
(گزینه‌ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده‌اند).


لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن گزینه‌ مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید)