پنج مورد از قطعاتی که در قالب تیتراژ و یا به صورت تک آهنگ در سال 1392 منتشر شده اند را انتخاب کنید. قطعاتی که پس از انتشار به عنوان تیتراژ یا تک آهنگ، در قالب آلبوم نیز منتشر شده‌اند، در این بخش قرار نمی‌گیرند.
(قطعات به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)


لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن گزینه‌ مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید