پنج مورد از بهترین آلبوم‌های موسیقی تلفیقی، تجربی و سایر ژانرها در سال ۱۳۹۵ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)