آلبوم «دایره‌ بی‌پاپان» شاعر پیشکسوت رونمایی شد
در اولین برنامه از «موسیقی تجربه» رقم خورد
اختصاصی سایت موسیقی ما؛ پای صحبت‌های شاعری که از بتهوون و باخ تا جواد یساری و رپ گوش می‌کند