با آغاز به کار چهارمین دوره از این پروژه تجربی
چند خطی به بهانه سومین اجرا در «کج‌شنبه‌های حافظ»