با اجرای «شهرام ناظری» و گروه «لیان»‌
با حضور خالو‌ قنبر راستگو، «داماهی» و «سِلِیدون» برگزار شد
با حضور ویژه خالو قنبر راستگو
به بهانه اجرای آرشید آذرین و تریوی سردار سرمست در «شب‌های جز»
روایت حمزه یگانه، سردار سرمست، مهدی ساکی و رضا کولغانی از موسیقی جنوب
«شب‌های جز» برای دومین سال متوالی در سالن محک برگزار می‌شود