با حضور نوبخت و سیدرضا صالحی امیری
اولین نشست مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهالی رسانه برگزار شد؛
امید و نشاط اجتماعی، وفاق، تعامل و سازگاری سایر ضروریات فرهنگی الزامی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون هنری او درگذشت سلیم موذن‌زاده را تسلیت گفتند
فرصتِ کوتاهِ دوازدهمین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی