در پاسخ به بی‌حرمتی‌های ترامپ به ایرانیان
چهره‌های موسیقی علیه رییس جمهور جدید امریکا