در مواجهه با اثری از «فریمن» صورت گرفت
در پاسخ به بی‌حرمتی‌های ترامپ به ایرانیان
چهره‌های موسیقی علیه رییس جمهور جدید امریکا