با مدیریت «علی ایلیا» و حضور چهره‌های سرشناس موسیقی