با محوریت تمرین آرپژ در نوازندگی ساز سنتور
با آثاری از زنده‌یاد پرویز مشکاتیان