علیرضا گلبانگ | موسیقی ما
 
​با دکلمۀ آیدین آغداشلو