سراج عصر جمعه میهمان برنامه هفت اقلیم است
جمعه ۱۸ مهرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در برنامه «هفت اقلیم»؛
در حاشیه تور اروپایی کوارتت کاسته با نگاهی به آلبوم «کاسته»؛
حاشیه نگاری مرگ تدریجی یک جریان هنری به بهانه فاجعه «یلو داگز»
درباره طرفدار (فن) در موسیقی
موسیقی راک در ایران