پس از اجرای موفقیت آمیز خرداد ماه در تالار رودکی؛
گزارشی از کنسرت گروه کاسته در تالار رودکی
در حاشیه تور اروپایی کوارتت کاسته با نگاهی به آلبوم «کاسته»؛