مروری بر وضعیت گذشته و حال گروه‌های تلفیقی از دهه هفتاد تا به امروز
به‌بهانه اجرای گروه «کاسته»
پس از اجرای موفقیت آمیز خرداد ماه در تالار رودکی؛
دو قطعه با کوارتت کاسته در تمرین‌های منتهی به کنسرت