محمدرضا عقیلی | موسیقی ما
 
فریبرز لاچینی - خالق نغمه‌های دلنشین موسیقی پاپ - از کنسرت «عاشقانه‌های پاپ» با تنظیم رضا تاجبخش و رهبری محمدرضا عقیلی می‌گوید
گفتاری از سامان احتشامی درباره کنسرت «عاشقانه‌های پاپ»
اختصاصی «موسیقی ما»/ با رهبری و تنظیم رضا تاجبخش