عصر دیروز و با حضور اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد
محمود دولت آبادی، مانی حقیقی، سحر دولتشاهی، الهام کردا
کیاوش صاحب‌نسق در گفت وگو با سایت «موسیقی ما» خبر داد