با همراهی پرتعداد هواداران، هنرمندان و اهالی رسانه؛
جذب بیش از هشت هزار مخاطب برای پروژه خاص «گروه رام» و «سجاد افشاریان»
اجرای مجدد «اسکارلت دهه شصت» با افزوده شدن رپرتوار «صد سال پیش از تنهایی ما»؛
برای اجرای «سجاد افشاریان و رام؛ اسکارلت دهه شصت»
روزهاى ٢٣، ٢٤ و ٢٥ دى ماه در برج آزادى
هم‌نشينی تئاتر و موسیقی در برج آزادی؛