• [سالار عقیلی]
  2.59722

  امتیاز : 51.9/100
  تعداد رأی: 72
  ( امتیاز : 51.9/100 - 72 رأی)
  (72 رأی)

  -------------------------
 • [سالار عقیلی]
  2.53125

  امتیاز : 50.6/100
  تعداد رأی: 32
  ( امتیاز : 50.6/100 - 32 رأی)
  (32 رأی)

  -------------------------
 • [سالار عقیلی]
  2.37143

  امتیاز : 47.4/100
  تعداد رأی: 35
  ( امتیاز : 47.4/100 - 35 رأی)
  (35 رأی)

  -------------------------