• [همایون شجریان]
  4.01957

  امتیاز : 80.4/100
  تعداد رأی: 1073
  ( امتیاز : 80.4/100 - 1073 رأی)
  (1073 رأی)

  -------------------------