• [همایون شجریان]
  4.152275

  امتیاز : 83.0/100
  تعداد رأی: 637
  ( امتیاز : 83.0/100 - 637 رأی)
  (637 رأی)

  -------------------------
 • [محمد معتمدی]
  3.25208

  امتیاز : 65.0/100
  تعداد رأی: 841
  ( امتیاز : 65.0/100 - 841 رأی)
  (841 رأی)

  -------------------------