• [همایون شجریان]
  4.10811

  امتیاز : 82.2/100
  تعداد رأی: 370
  ( امتیاز : 82.2/100 - 370 رأی)
  (370 رأی)

  -------------------------
 • [محمد معتمدی]
  3.036125

  امتیاز : 60.7/100
  تعداد رأی: 692
  ( امتیاز : 60.7/100 - 692 رأی)
  (692 رأی)

  -------------------------