• [علیرضا قربانی]
  3.07143

  امتیاز : 61.4/100
  تعداد رأی: 126
  ( امتیاز : 61.4/100 - 126 رأی)
  (126 رأی)

  -------------------------
 • [سالار عقیلی]
  2.66197

  امتیاز : 53.2/100
  تعداد رأی: 71
  ( امتیاز : 53.2/100 - 71 رأی)
  (71 رأی)

  -------------------------
 • [سالار عقیلی]
  2.566665

  امتیاز : 51.3/100
  تعداد رأی: 30
  ( امتیاز : 51.3/100 - 30 رأی)
  (30 رأی)

  -------------------------
 • [سالار عقیلی]
  2.3125

  امتیاز : 46.2/100
  تعداد رأی: 32
  ( امتیاز : 46.2/100 - 32 رأی)
  (32 رأی)

  -------------------------