علی وحید
آثار این هنرمند 
[ علیرضا پور استاد ]
[ امیر تیموری ]
ویدیو‌ها 
[ حامد سلطانی ]دانلود علی وحید | موسیقی ما