امین طالعی
تنظیم کننده
Amir Talei
Music Arranger
آثار این هنرمند 
[ علی زند وکیلی ]
[ مصطفی آشتیانی ]
[ مسعود دواچی ]
[ حسین شریفی ]
[ حسین شریفی ]دانلود امین طالعی | موسیقی ما