بیت الله جعفری
آثار این هنرمند 
[ حمید خزاعی ], [ عبدالرضا هدایتی ], [ وهاب ابراهیمی ], [ علی اکبر لاهوری ]
[ امیرقاسم صدقی ]دانلود بیت الله جعفری | موسیقی ما