فرید قهرمانپور
تنظیم کننده
Farid Ghahramanpour
Arrangement
آثار این هنرمند 
[ هادی داوودی ]
[ مهدی زین ]
[ مهدی زین ]
[ سالار عقیلی ]
[ سالار عقیلی ]
[ هادی سپاسی ]
[ هادی سپاسی ]
[ حمید پولادی ]
[ پارسا قلی پور ]
[ احسان سرکرده ]
[ علی تهرانی ]
[ هادی سپاسی ]
[ هادی سپاسی ]
[ افشین سیاهپوش ]دانلود فرید قهرمانپور | موسیقی ما