فرشته مساوات
آهنگساز
Fereshteh Mosavat
Musician
آثار این هنرمند 
[ خشایار اعتمادی ]
[ سامان حریری ]دانلود فرشته مساوات | موسیقی ما