مسعود بختیاری
آثار این هنرمند 
[ سالار عقیلی ]
مطالب مرتبط
«بخوان جانان» پیشکشی به خسرو آواز ایراندانلود مسعود بختیاری | موسیقی ما