محمد عباسی
تنظیم کننده
Mohammad Abbasi
Music Arranger
آثار این هنرمند 
[ محمد یاران ]
[ سینا پارسیان ]
[ سینا پارسیان ]
[ سجاد شاکری ]
[ امیر غلامعلی ]
[ ارسلان قاسمی ], [ سینا پارسیان ]
[ گروه نبض ]
[ گروه نبض ]
[ رامتین صائمی ]
[ مرتضی اشرفی ]
[ محمد علی فخری ]
[ افشین امینی ]
[ علی آریا ]
[ پژواک انتظاری ]
[ حمید مدیری ]دانلود محمد عباسی | موسیقی ما