محمد مقتدایی راد
ترانه سرا
Mohammad Moghtadaei Raad
Lyrics
آثار این هنرمند 
[ امین لطفی ]
[ سعید شهروز ]دانلود محمد مقتدایی راد | موسیقی ما