منیره صفری
ترانه سرا
Monireh Safari
Lyricist
آثار این هنرمند 
[ محمدرضا مقدم ]
[ مهدی ماهانی ]
[ هانی حاجیلو ]
[ هومن جلالت ]
[ سعید مدرس ]
[ مانی رهنما ]
[ امیر طبری ]
[ مهدی رفیعی ]
[ محسن سیدعلی ]دانلود منیره صفری | موسیقی ما