مرتضی نی داود
آهنگساز
Morteza Neydavood
Composer
تک قطعه‌ها 
[ کیوان ساکت ], [ مرتضی نی داود ]
سایر آثار این هنرمند 
[ کیوان ساکت ], [ مرتضی نی داود ]
ویدیو‌ها 
[ یاد بعضی نفرات ], [ مرتضی نی داود ], [ احترام برومند ], [ سایت موسیقی ما ]دانلود مرتضی نی داود | موسیقی ما