مصطفی مرتضوی
خواننده
Mostafa Mortazavi
Singer
تک قطعه‌ها 
[ مصطفی مرتضوی ]دانلود مصطفی مرتضوی | موسیقی ما