برنامه یاد بعضی نفرات
 
بر خورشید هم برف نشست
4.85903

امتیاز : 97.2/100
تعداد رأی: 227
( امتیاز : 97.2/100 - 227 رأی)
(227 رأی)

اینجا کجاست
4.68

امتیاز : 93.6/100
تعداد رأی: 100
( امتیاز : 93.6/100 - 100 رأی)
(100 رأی)

عاشقانه های کلاسیک
4.652175

امتیاز : 93.0/100
تعداد رأی: 69
( امتیاز : 93.0/100 - 69 رأی)
(69 رأی)

همنوا با مولانا حسن اسدزاده
4.37121

امتیاز : 87.4/100
تعداد رأی: 132
( امتیاز : 87.4/100 - 132 رأی)
(132 رأی)

همنوا با خیام حسن اسدزاده
4.305555

امتیاز : 86.1/100
تعداد رأی: 144
( امتیاز : 86.1/100 - 144 رأی)
(144 رأی)

همنوا با حافظ حسن اسدزاده
4.21839

امتیاز : 84.4/100
تعداد رأی: 87
( امتیاز : 84.4/100 - 87 رأی)
(87 رأی)

همنوا با عطار حسن اسدزاده
4.1875

امتیاز : 83.8/100
تعداد رأی: 80
( امتیاز : 83.8/100 - 80 رأی)
(80 رأی)

پاییز حسن مهدی اعتباری
4.151515

امتیاز : 83.0/100
تعداد رأی: 33
( امتیاز : 83.0/100 - 33 رأی)
(33 رأی)

منظومه احساس سجاد غلامی
3.91892

امتیاز : 78.4/100
تعداد رأی: 37
( امتیاز : 78.4/100 - 37 رأی)
(37 رأی)

شیخ بهایی سالار عقیلی
3.301585

امتیاز : 66.0/100
تعداد رأی: 63
( امتیاز : 66.0/100 - 63 رأی)
(63 رأی)
آلبوم ها | موسیقی ما