مصباح قمصری
آهنگساز و تنظیم کننده
Mesbah Ghamsari
Composer, Arrenger
تک قطعه‌ها 
[ همایون سبزواری ], [ مصباح قمصری ]
[ علی قمصری ], [ مصباح قمصری ]
[ پویا سرایی ], [ مصباح قمصری ]
[ پویا سرایی ], [ مصباح قمصری ]
[ شروین مهاجر ], [ مصباح قمصری ]
[ مصباح قمصری ]
سایر آثار این هنرمند 
[ همایون سبزواری ], [ مصباح قمصری ]
[ امیرو ]
[ حسین عاشوری ]
[ گروه هویاد ]
[ علی قمصری ], [ مصباح قمصری ]
[ علیرضا عقیقی ]
[ حسین علیشاپور ]
[ پویا سرایی ], [ مصباح قمصری ]
[ پویا سرایی ], [ مصباح قمصری ]
[ شروین مهاجر ], [ مصباح قمصری ]
[ حمید فیروز دهقان ]
[ مصباح قمصری ]
[ پویا سرایی ]
ویدیو‌ها 
[ مصباح قمصری ]
[ مصباح قمصری ]
[ مصباح قمصری ]
[ بابک غسالی ]
آلبوم‌ها
خالق اثر:
مصباح قمصری، محمد دلنواز
خواننده:
سال انتشار
1396
خواننده:
حسین علیشاپور
سال انتشار
1395
خواننده:
مصباح قمصری
سال انتشار
1395
خواننده:
سال انتشار
1395
خالق اثر:
مصباح قمصری
خواننده:
سال انتشار
1393دانلود مصباح قمصری | موسیقی ما