امیرقاسم صدقی
خواننده
Amirghasem Sedghi
تک قطعه‌ها 
[ امیرقاسم صدقی ]
[ امیرقاسم صدقی ]
سایر آثار این هنرمند 
[ امیرقاسم صدقی ]دانلود امیرقاسم صدقی | موسیقی ما