برنامه یاد بعضی نفرات
 
خواننده قطعه «مگه داریم؟ مگه میشه؟» درباره اثر جدیدش و موضوع آن به «موسیقی ما» گفت
ناصر رشیدیمهدی زنگنه | موسیقی ما