برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
برای دومین بار و در قالب یک غزل
پرونده‌ای برای نوازنده‌های موسیقی ایران - 6
سی‌لحن باربد در ستایش مطربانِ گمنامبهرام بیضایی | موسیقی ما