وبینار
 
Farhad Forootani Ashegham Kardi فرهاد فروتنی
به رهبری امیرحسین طریقت و با روایت سوگل طهماسبی
ارکستری برای حمایت از بیماران دیستروفی
با نوازندگی سنتور توسط نوجوان مبتلا به دیستروفی صورت گرفت؛
در کنسرت خیریه به نفع بیماران دیستورفی عضلانی؛ارکستر بزرگ داتا | موسیقی ما