برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
اجرای قطعات فرهاد به خواست همسرش، شهیار قنبری و اسفندیار منفردزاده لغو شد
ماهان فرزاد سرانجام آثارش را از صفحه‌های مجازی، روی صحنه برد
ماهان فرزاد از دنیای مجازی به اجرا در تهران رسید:ماهان فرزاد | موسیقی ما