برنامه یاد بعضی نفرات
 
جدیدترین تجربه این ترانه‌سرای جوان در عرصه موسیقیفواد فرهنگ | موسیقی ما