برنامه یاد بعضی نفرات
 
در اولین برنامه از «موسیقی تجربه» رقم خورد
موسیقی – تجربه در نخستین گام
در میان استقبال هنرمندان سینما و موسیقی:
دومین آلبوم گروه «ساکن روان» منتشر شد
به بهانه حضور در گروه «ساکن روان» به عنوان نوازنده
گروه «ساکن روان» در فرهنگسرای نیاوران از شاملو، شمس لنگرودی و فروغ می خواندگروه ساکن روان | موسیقی ما