برنامه یاد بعضی نفرات
 
در اولین برنامه از «موسیقی تجربه» رقم خورد
در میان استقبال هنرمندان سینما و موسیقی:
دومین آلبوم گروه «ساکن روان» منتشر شد
گروه «ساکن روان» در فرهنگسرای نیاوران از شاملو، شمس لنگرودی و فروغ می خوانداحسان بیرق دار | موسیقی ما