برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
دومین آلبوم پزشک تنبور نواز منتشر شد
با تصویب شورای شهر صورت می‌گیرد
با خوانندگی نوه «سید علی‌اصغر کردستانی» و با همراهی گروه مولاناکردستان | موسیقی ما