بنیاد کودک
با ارکستر مایستری «دانیال جورابچی» و سولوی «امین غفاری»
به رهبری عباس عامری و خوانندگی سیامک صانعی
با آهنگسازی کریستف رضاعی، مازیار یونسی و پیمان یزدانیاندانیال جورابچی | موسیقی ما