برنامه یاد بعضی نفرات
 
نگاهی به قطعه «افشان» از پروژه «عصیان»
حاصل دونوازی فرج‌نژاد و قمصری منتشر شدپروژه عصیان | موسیقی ما