برنامه یاد بعضی نفرات
 
در گفتگو با کارگردان این فیلم‌سینمایی از متن تا حاشیه همکاری با خواننده «آینه قدی» بررسی شدفیلم سینمایی بیست و یک روز بعد | موسیقی ما