باران تویی
 
برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آواز «مسعود کهریزی» و تنظیم «بابک شهرکی»آلبوم سنگ و سبو | موسیقی ما